1. Toiduained

2. Rõivad ja galanteriikaubad

3. Mujal nimetamata reisikaubad, kotid, päevavarjud ja isiklikud esemed

4. Harjatooted

5. Tekstiil-tükikaubad, tehis- ja looduslik rullmaterjal

6. Sisustuskaubad

7. Mujal nimetamata majapidamistarbed

8. Tööriistad ja rauakaup

9. Kaupade veo või käsitsemise pakendid ja mahutid

10. Kellad ja muud mõõtevahendid, kontrollimis- ja signaalimisvahendid

11. Ehted

12. Transpordi- või tõstevahendid

13. Elektrienergia tootmise, jaotamise ja muundamise seadmed

14. Salvestus-, side- ja infootsinguseadmed

15. Mujal nimetamata masinad

16. Foto-, kino- ja optikaseadmed

17. Muusikariistad

18. Trüki- ja kontorimasinad

19. Kirja- ja kontoritarbed, kunstitarbed ja õppevahendid

20. Müügi- ja reklaamivahendid, sildid

21. Mängud, mänguasjad, telgid ja spordikaubad

22. Relvad, pürotehnikatarbed, jahi-, kalapüügi ja kahjuritõrjetarbed

23. Vedelikujaotusseadmed, sanitaar-, kütte-, ventilatsiooni- ja kliimaseadmed, tahke kütus

24. Meditsiini- ja laboriseadmed

25. Ehitussõlmed ja -detailid

26. Valgustid

27. Tubaka- ja suitsetamistarbed

28. Farmaatsia- ja kosmeetikatooted, tualett-tarbed ja -seadmed

29. Tuletõrje-, turva- ja päästevahendid ja -seadmed

30. Loomade hooldamise ja kohtlemise tooted

31. Mujal nimetamata toidu- ja joogivalmistamismasinad ja -seadmed

32. Graafilised tähised ja logod, pinnamustrid, kaunistused