- Akvaariumid.

- Mesilasemalõksud.

- Loomapuurid.

- Küülikupuurid.

- Kodu- ja jahilindude kinnihoidmisvahendid.

- Loomaaedikud.

- Mesilad.

- Tarud.

- Terraariumid.

- Lindlad.

- Linnumajad.

- Mesilasemade üleskasvatamishoidlad.

- Koerakuudid.

- Linnupuurid.

- Kaladele mõeldud vedelikumahutid.

- Loomade transpordimahutid.

- Aedikud, puurid, kuudid ja muud varjualused.

- Loomamajad.

- Loomade varjualused.

- Puurid.

- Loomade tarandikud.

- Loomaväravad.

- Koerakuudid.

- Formikaariumid.

- Kanakuudid.

- Loomapidamishoonete sisustus.

- Linnupuuride kaitsevõred.

- Puidust linnutoitmismajad.

- Meriseapuurid.

- Putukamajad.

- Molluskikasvandused.

- Pesa alused.

- Pesaõõned.

- Laboriloomade puuride riiulid.

- Loomateisalduskastid.