- Kaevandusautod.

- Raudteevagunite veermikud.

- Vagunite määrdekastid.

- Vagunikered.

- Vedurikorstnad.

- Raudteehooldusdresiinid.

- Köisraudteed.

- Vedurid.

- Vagunite astmelauad.

- Üherööpalised raudteed (transport).

- Vaguniplatvormid.

- Vaguniuksed.

- Vedurite aururegulaatorid.

- Rööbassõidukite rattad.

- Vedurite või trammide liivakastid.

- Vagunite vedrustus.

- Tendrid.

- Trammivagunid.

- Vagunid.

- Köisraudtee vagunid.

- Dresiinid, kallurvagunid.

- Raudteevagunite puhvrid.

- Vedurite sädemedeflektorid.

- Vagunite pagasiriiulid.

- Raudteevagunite vahelised lõõtstamburid.

- Rööbassõidukid.

- Vagunid.

- Külmutusvagunid.

- Tsisternvagunid.

- Külmutusvagunid [raudtee].

- Tsisternvagunid [raudtee].

- Raudteevedurid ja veerem ning muud rööbassõidukid.

- Raudteeveerem.

- Vedurite juhikabiinid.

- Rongid.

- Baarvagunid.

- Rööbassõidukite sõidukikered.

- Raudteesõidukid.