23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-02-03)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-02-03)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-02-03)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-02-03)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-02-03)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-02-03)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-02-03)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-02-03)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-02-03)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-02-03)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-02-02)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-01-21)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-01-20)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-01-20)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-01-14)
23.1. Vedelikujaotusseadmed. (2016-01-14)

- Torusiirdmikud.

- Veepehmendusaparaadid.

- Vihmutid.

- Kraanikorpused.

- Hüdrandid.

- Kraanide pritsimisvastased otsikud.

- Kraanikäepidemed.

- Imisõelad.

- Gaasireduktorid.

- Vedelikujaotusseadmed.

- Kraanialused.

- Veefiltrid.

- Avalikud joogikraanid.

- Gaasivarustusseadmed.

- Vihmaveetorud.

- Toruliited.

- Reduktorid (toruliitmikud).

- Pikendatavad voolikuühendused.

- Kraanid.

- Spiraaltorud.

- Vedelikenõrutussifoonid.

- Muruvihmutid.

- Betoon- või tsementtorud.

- Voolikud.

- Jäigad torustikud.

- Ventiilid (kraanid).

- Tänava joogikraanid.

- Rennid, rentslid.

- Gaasi- või vedelikupaagid.

- Kraanid.

- Veevoolikuotsikud.

- Tuletõrjehüdrandid.

- Tuletõrjevooliku otsikud.

- Gaasiballoonide ühendusvahendid.

- Hüdraulilised väljavooluventiilid.

- Segistid.

- Tuletõrjevoolikud.

- Suitsutorud.

- Tsisternide kaitseklapid.

- Lüüsiväravad.

- Torude ja plaatide tihendatud liited.

- Allavoolutorude leherestid.

- Kraanide käepidemed.

- Kraanid.

- Toruliitmikud.

- Voolikute ja torude tihendrõngad.

- Poolvedelate ainete mahutid.

- Kraanid.

- Termostaatilised segistid.

- Pesemisotsikud.

- Veepuhastusseadmed.

- Aiavoolikud.

- Niisutusseadmed.

- Kraanid (osa -).

- Pihustid.

- Sulgemiskraanid.

- Veevaadid.

- Veemahutid.

- Katuserennid.

- Kraanivooliku pihustid.

- Kraanid (osa -).

- Pihustid valamutele.

- Vihmutid (osa -).

- Veepehmendusaparaadid (osa -).

- Segistid (osa -).

- Rennid, rentslid (osa -).

- Paagid vedelike jaoks (osa -).

- Toruliitmikud (osa -).

- Veepumbad.

- Vedelikujaotusseadmed.

- Tsisternid [vedelike jaoks].

- Ühendusseadmed [vedelike juhtimiseks].

- Kontrollseadmed [vedelike juhtimiseks].

- Äravoolukanalid.

- Äravoolusüsteemid.

- Vedelikefiltrid.

- Kesktorud [vedelike juhtimiseks].

- Gaasiballoonid.

- Gaasireservuaarid.

- Niisutuskanalid.

- Niisutussüsteemid.

- Vedelkütuse paagid.

- Pihustid [vedelike juhtimiseks].

- Kraanide pihustid.

- Torud [vedelike juhtimiseks].

- Survevähendajad [vedelike juhtimiseks].

- Puhastid (vedelikud).

- Kaitseventiilid [vedelike juhtimiseks].

- Paagid vedelike jaoks.

- Torud [vedelike juhtimiseks].

- Gaasitarnimisseadmed.

- Seadmed taimede kastmiseks.

- Tagasivoolu tõkestid.

- Kuulventiilid.

- Kollektorid.

- Kraanide osad.

- Kokkusurumis- ja tühjakslaskmispaakide kilbid.

- Kokkusurumis- ja tühjakslaskmispaagid.

- Torude ja voolikute liitmikud.

- Doseerimisseadmed tahkete ja vedelate ainete jaotamiseks.

- Äravoolu osad.

- Äravoolufiltrid.

- Lahutatavad siibrid.

- Tsisternide täitesüsteemid.

- Filtripaigaldamine.

- Filterkorgid.

- Filtrid.

- Torustike ühendusdetailid.

- Vedelike jaoturid.

- Kütusemahutid.

- Kütusepaagi kaaned.

- Äravoolutrapid.

- Liited.

- Käeshoitavad vedelikujaoturid.

- Siibri käepidemed.

- Vedelikujaotusseadmete käsitsusmehhanism.

- Voolikukarp.

- Kastmispüstolid.

- Voolikuvõlvid.

- Voolikud.

- Mahutid reoveesüsteemidele.

- Vedeliku kogumise kontrollkaevud.

- Kastmisseadmed.

- Vedelikumõõtjate tarvikud.

- Lehelõikurid.

- Vedelikujaoturid.

- Toruseibid.

- Otsikud.

- Kastmisseadmed (nende osad).

- Torutihendid.

- Toruisolatsioon.

- Toruprofiilid.

- Torude kinnitused.

- Torutööde seadmed.

- Puhastid (gaasi).

- Saanitaartehnika (kraanid).

- Tihendid.

- Tihendid.

- Aurustid.

- Paagid.

- Vedeliku mahutid.

- Torude ühendusmuhvid.

- Aurustid.

- Veepihustid.

- Veevärgi tarvikud.

- Jaotusvoolikute adapterid.

- Kleebitavad filtrid.

- Õhu/gaasi mikserseadmed.

- Biofiltri komponendid.

- Veehoidlad.

- Maa-alused mahutid.

- Kannud vedeliku puhastamiseks.

- Veetoruventiilide kontrollerid.

- Sissevooluavade otsikud.

- Mikroskoopiliste veetilgakeste difuusorid.

- Vihmaveetorud.

- Neeluadaptorid.

- Renni väljalaskeava (- osa).

- Sahtlisüsteemid.

- Veetorude liitmikud.

- Vedelike jaotusvahendid.

- Nõud vedelike dispenseerimiseks.

- Kuumaveepadrunid.

- Vedeliku jaotamise seadmed.

- Vedelikueraldajad.

- Annusti joogivee desinfitseerimiseks.

- Vee mikroosakeste hajutamisseadmed.

- Vee mikroosakeste hajutusvoolikud ja -muhvid.

- Basseini õhumullide õhutusklappide katteosad.

- Torude vahepuksid.

- Torud.

- Eelfiltrid.

- Tugevduslülid mittemetallist painduvatele voolikutele.

- Veeannustite teisaldatavad veemahutid.

- Sadeveekaevud.

- Tihendusmaterjalid.

- šahti põhjad.

- Sifoonkaaned.

- Pihustamisseadmed.

- Pihustusseadmed.

- Veepuhastusjaama tsisternmahutid.

- Vee mikroosakeste hajutamistorustik ja muhvid.

- Ventiilid.

- Infusioonvedelike, lahustuvate toodete ja samalaadsete elementide vee jaotur ja dosimeeter.

- Veefiltri korpused.

- Veetöötlusseadmed.

- Veerennid.

- Kastmisseadmed.

- Külma vee süsteemid.

- Düüsivarjukid (vedelikujaoturid).

- Räästarenni katted.

- Nebulisaatorid.

- Hüdrauliliste võrkude möödaviigud.

- Vedelikukindlad tihendid.

- Vedelikutranspordiseadmed.

- Purskkaevud.

- Kütuseavad.

- Vedeliku tsirkulatsiooni hüdraulilised turvaseadmed.

- Ventiilihoovad.

- Lehtrid vedelikuvoolu juhtimiseks.

- Torukinnitusklambrid.

- Toruliitmikud.

- Vihmaveekogurid.

- Mahutid.

- Filtrirõngad.

- Heitvee kõrvaldamise paagid.

- Veejaoturid.

- Automaatsed niisutusseadmed.

- Ümarad avamisotsikud [kraanid või ventiilid].

- Voolikupistmikud.

- Hüdraulilised juhtklapid.

- Ujumisbasseinide kinnitusdetailid.

- Heitveepaagid.

- Veetilad.

- Gaasiregulaatorid.

- Käivitusmehhanismidega klapid.

- Veeseadmete filtrid.

- Veevoolikud.